18 – 26 Joer

All Scout iwwert 18 Joer ass Rover. Gläichzäiteg kann en och Chef/Responsabel vun enger anerer Branche sinn.

D’Rover organiséieren sech an Clan’en. Meeschtens sinn et Rover aus deem selwechten Groupe déi e Clan forméieren. Clan’e si selbststänneg an onofhängeg an organiséieren sech hiere Program selwer.

D’Rover kënnen esouwuel hiere Groupe bei verschiddenen Aktivitéiten ennerstëtzen, ewéi och selwer Projet’en op d’Been stellen a realiséieren. Och fir dës Branche sti Spaass an Aventure op Plaz Nummer 1.

D’Roverbranche mécht d’Transitioun zum Erwuesseginn an ënnerstëtzt di jonk Fraen a Männer an der leschter Phase vun hierer Integratioun an eng Erwuessenegesellschaft. Duerch Benevolat a konstant Weiderbildung duerch Formatiounen, Kompetenzentwécklung an -unerkennung hëllefen d’Rover jonken Erwuessene sech méi liicht an enger komplexer a fuerdernder Gesellschaft erëmzefannen a sech duerchzesetzen a vrun allem an deeër Gesellschaft kënnen en Ënnerscheed ze maachen.