louveteaux

Mär dinn eist Bescht
Dat as Devise vun eisen Wëllefcher

Sie liewen an der Meute, dei a Sizainen agedellt as. Kleng Equipen vu maximal 8 Kanner. D'Liewen an der Meute ass op d'Dschungelgeschicht vum Rudyard Kipling opgebaut a genee wéi an dësem Buch beschriwwen, versiche mär zesummen ze liewen. Dat wat de Wëllefchen bei eis léiert, probéieren mär him unhand vun dëser Fantasiewelt bäizebréngen. Et ass eng Virbereedung op säi spéidert Liewe bei de Scouten awer och an der Gesellschaft.

D'Kanner léieren esou, op eng spillerech Aart a Weis, d'Liewen an a mat der Natur. Virun allem awer gesi se Saachen, déi se doheem net ongedingt maachen. Mär ginn zesummen op flott Sortien, Weekender oder Campen, wou een da mat de Frënn iwwernuechten, an vill Neies entdecken kann.Well de Scoutismus op fir jiddereen ass, léieren d'Kanner hei och, sech mat aneren Natiounen ze verstoën, hir Liewensweis an hir Traditiounen ze kennen an ze respektéieren.

Op Kleng op Grouss, bei eis huet jiddereen seng individuell awer och seng kollektiv Chargen. De Chef huet d'Roll vum Léiermeeschter, den Akela den alen Wollef, den der Meute de Wee duerch den Dschungel weist. Fir de Wëllefchen bedeit dat, datt hee bäibruecht kritt Verantwortung ze iwwerhuelen fir sech selwer, vis-à-vis vun deem dee méi kleng, méi schwaach ass, mä och Respekt ze hu viru jidderengem am Ruddel. All Kand léiert esou selbstänneg ze ginn, am Grupp mat aneren eens ze ginn an alles mateneen ze deelen, Guddes a manner Guddes.

  • Ewéi am Dschungel hunn och eis Wëllefcher e Gesetz, dat mär befollegen an dat ass guer net schwéier:
  • E Wëllefche lauschtert op den ale Wollef.
  • E Wëllefche mécht d'Aan op a spëtzt d'Oueren.
  • E Wëllefchen ass propper a seet d'Wourecht.
  • E Wëllefchen ass e gudde Komerod.
  • E Wëllefchen hëlleft wéi a wou e kann.