Skip to main content

EIS ÉQUIPE

Carlo SCHOTT

Chef an der Tembo Branche

Kilian LÖBEL

assistant responsable unité explorer n.b.

Lou SCHONG

assistant chef de troupe n.b.

Henri SCHREINER (Baloo) Ouistiti modeste

Wëllefcher
chef de meute an assistant chef de groupe
responsable fichier
rédacteur en chef Kéisblat

Esteban ORDENER

Scouten
Assistant chef de troupe adjoint

Noémie WEIHBRECHT

Scouten
Assistant chef de troupe

Tom NAU

Scouten
chef de troupe

Daniel WAGNER

Scouten
chef de troupe

Selinda SCHANEN

Wëllefcher
Assistant chef de meute n.b.

Eileen SCHANEN

Wëllefcher
assistant chef de meute n.b.

Ondine DE LA HAMETTE

Wëllefcher
assistant chef de meute

Céline WAGNER (Kaa)

Wëllefcher
chef de meute

Stéphane ORDENER Cerf exigeant

Explorer a Rover

Chef de groupe vun de MM an Responsable unité bei den Explorer an och Responsable vum Clan vun de Rover

Michi TIBOR (Thou) Pica patiente

Wëllefcher
Meutechef an Assistant chef de groupe

Fränz NAU Haathee entrepreneur

Tembo Responsablen an Präsident vum Grupp.